główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dostępności 2021

artykuł nr 2

Deklaracja Dostępności

Cmentarz Komunalny w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

 

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • niektóre dokumenty były umieszczane w postaci skanów

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono 15 września 2020 roku.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem – Adamem Franczykiem, adres poczty elektronicznej ck@ck-czestochowa.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można wnioskować o udostępnienie informacji w formach alternatywnych ( na przykład: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji ). Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaką stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy pomiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Dostępność architektoniczna

Cmentarz Komunalny ulica Radomska 117, 42-210 Częstochowa

Budynek administracji znajduje się po lewej stronie od bramy głównej cmentarza. Do budynku administracji jest jedno wejście od parkingu przy ulicy Radomskiej 117. Wejście nie posiada żadnych barier architektonicznych dla wózków. Wejście jest oszklone, pracownicy biura obsługi widzą wszystkie osoby wchodzące do budynku i wychodzące z budynku. Wejście prowadzi bezpośrednio do sali obsługi klienta, parter. Dla osób na wózkach dostępna jest sala obsługi klienta, toaleta za salą obsługi klienta, dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem administracji.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku administracji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście główne na cmentarz znajduje się od ulicy Radomskiej 117. Furtki boczne, po jednej, zlokalizowane są od ulicy Białostockiej i od ulicy Wejherowskiej. Szerokość furtek jest dostosowana do osób na wózkach. Kwatery grzebalne na cmentarzu znajdują się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych na przykład schodów. Toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane są od ulicy Wejherowskiej, wejście przez furtkę znajdującą się po lewej stronie od bramy wjazdowej do kostnicy lub od bramy głównej obchodząc budynek z kaplicami z prawej strony, pod dzwonnicą. Kaplice znajdują się na terenie cmentarza, na wprost bramy głównej od ulicy Radomskiej 117. Wejście do kaplic jest jedno w korytarz który prowadzi na wprost do kaplicy głównej, na prawo do kaplicy bocznej. Dla wózków dostęp jest do kaplic. Do zakrystii prowadzą trzy stopnie.

Wejście do biura krematorium znajduje się z prawej strony budynku z kaplicami, przechodząc pod dzwonnicą. Przy szklanych drzwiach z napisem krematorium znajduje się domofon przez który można przywołać pracownika obsługi.

Oznakowania kwater znajdują się w ich prawych narożnikach w postaci słupków granitowych o wysokości około jednego metra. Opisy alfanumeryczne kwater są wklęsłe. W godzinach pracy biura obsługi klienta jest możliwość asystowania pracownika na terenie cmentarza.