główna zawartość
artykuł nr 1

Kierownik Biura Obsługi Cmentarza - Adam Franczyk

 

Adam Franczyk
 
telefon: 34 366 68 79, 34 19 588
fax: 34 366 68 81
email: adam.franczyk@ck-czestochowa.pl
 
 

 

kompetencje

Organizowanie pracy pracowników Biura Obsługi Cmentarza

Kontrola poprawności działań pracowników Biura Obsługi Cmentarza.

Planowanie i inicjowanie działań prosprzedażowych oraz marketingowych.

Bieżąca współpraca z kontrahentami Cmentarza w ramach zawartych umów agencyjnych.

Współdziałanie z Zastępcą Dyrektora w sprawie koordynacji ceremonii i eksploatacji Cmentarza.

Udział w ocenie pracowników BOC.

Obsługa interesanta w ramach działalności Biura Obsługi Cmentarza.

Kompetentne informowanie interesantów o obowiązujących przepisach i procedurach.

Prezentowanie oferty usług Cmentarza.

Prowadzenie Ksiąg Cmentarnych na podstawie udzielonego upoważnienia.

Zabezpieczanie Ksiąg i dokumentacji w archiwum.

Koordynacja eksploatacji Cmentarza (terenu i obiektów); prowadzenie i bieżące sprawdzanie pomocniczej ewidencji sprzedaży grobów.

Uzgodnienie szczegółów ceremonii pogrzebowej zleconej przez rodzinę zmarłego w zakresie kompleksowej usługi, w szczególności: rodzaj pochówku, rodzaj celebry, wybór miejsca grzebalnego, wybór trumny (urny) i innych akcesoriów (krzyż, tabliczka), transportu, kwiatów, nekrologu (miejsca rozwieszenia), określenie terminu ceremonii, pomoc logistyczna w zakresie załatwienia posługi duszpasterskiej lub świeckiej.

Kalkulacja kosztów usługi pogrzebowej wspólnie z przedstawicielami rodziny zmarłego oraz odebranie odpowiedniej dokumentacji od rodziny.

Uzgodnienie formy rozliczenia z rodziną ewentualnej nadwyżki wynikłej z różnicy pomiędzy ceną usług a kwotą zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz złożenie odpowiedniej dyspozycji do księgowości.

Wystawianie faktur za usługę pogrzebową zgodnie z cennikiem i zawartymi umowami agencyjnymi.

Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z firmami pogrzebowymi zlecającymi poszczególne usługi dla Cmentarza Komunalnego zgodnie z zawartymi umowami lub przyjętymi zleceniami, wystawianie faktur VAT zgodnie z cennikiem.

Przekazywanie pisemnych zleceń na wykonanie czynności pogrzebowych i grabarskich pracownikom technicznej obsługi Cmentarza.

Rzetelne prowadzenie dokumentacji usługi pogrzebowej zgodnie z procedurą oraz aktualnymi przepisami prawa, kompletowanie dokumentacji do ZUS.

Prowadzenie spraw związanych  z promocją Cmentarza Komunalnego, pełnienie obowiązków redaktora Biuletynu Informacji Publicznej
oraz witryny internetowej.

Nadzór nad funkcjonowaniem magazynu.

Realizacja zadań administratora danych według zapisów ustawy o ochronie danych osobowych na Cmentarzu Komunalnym w tym między innymi: opracowywanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa zakładu, zgłaszanie zbiorów danych osobowych, przygotowywanie i ewidencja upoważnień, przeciwdziałanie dostępowi osób nieupoważnionych do zbiorów danych osobowych, monitorowanie zagrożeń i inicjowanie działań zapobiegających w ww. zakresie, kontrola z art.38 ustawy o ochronie danych osobowych.

Realizacja w Zakładzie Cmentarz Komunalny zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie dokumentacji.

Pełnienie funkcji auditora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Odpowiedzialność w stopniu odpowiednim do zadań za ochronę przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Egzekwowanie ograniczeń dla robót kamieniarskich wynikających z naruszeń zasad określonych w przepisach Cmentarza Komunalnego.

Parafowanie przygotowywanych i opracowywanych przez siebie dokumentów.

  
  

 

 

 

podmiot udostępniający informację: Cmentarz Komunalny w Częstochowie
status: informacja opublikowana
odpowiedzialny za treść: Adam Franczyk
wprowadzający informację: franczyk ( Adam Franczyk )
osoba publikująca informację: franczyk ( Adam Franczyk )
data wytworzenia informacji: 2009-03-05
data i godzina wprowadzenia informacji: 2007-03-27 15:47:27
data i godzina ostatniej zmiany: 2011-12-16 09:49:26
data i godzina ostatniej publikacji: 2011-12-16 09:49:30
 
Historia publikacji
 
Adam Franczyk , 2009-03-05 10:08:37
franczyk (brak przypisanej osoby), 2007-03-27 15:47:27
Adam Franczyk , 2009-03-05 11:44:28
Adam Franczyk , 2010-02-10 19:37:05
Adam Franczyk , 2010-02-10 20:42:01