artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na Cmentarzu Komunalnym prosimy kontaktować się z inspektorem:

 

Adam Franczyk

kontakt: rodo@ck-czestochowa.pl

tel. 34 366 68 79

fax 34 366 68 81