artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 1775/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 listopad 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 709/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu oraz regulaminu i schematu organizacyjnego Cmentarza Komunalnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Radomskiej 117.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 709/12 Prezydenta Miasta...

tracą moc: Zarządzenie Nr 23/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2006 r., Zarządzenie Nr 1242/08 Prezydenta Miasta Częstochowy z 8 sierpnia 2008 r. oraz Zarządzenie Nr 2945/06 Prezydenta Miasta częstochowy z dnia 14 kwietnia 2006 r., zmienione zarządzeniem 1775/13 z 2013-11-05
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 1242/08 PREZYDENTA MIASTA...

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 2945/06 Prezydenta...

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 23/06 Prezydenta Miasta...