artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługuje:

 

Adam Franczyk - nadzór merytoryczny i techniczny

tel. 34 366 68 79, 34 19 588

fax 34 366 68 81

e-mail: adam.franczyk@ck-czestochowa.pl