artykuł nr 1

Cennik opłat i usług cmentarnych.

Cenniki pobieranych opłat za miejsca grzebalne i usługi cemntarne dostępne są na stronie internetowej www.ck-czestochowa.pl