artykuł nr 1

Informacja w sprawie zagospodarowania składnika majątku ruchomego.