artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na...

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do...